1C Tong Dan Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam - Tel: +84 24 3824 4775 - Email: info@thanglongoperahotel.com

APEC 2017 - Hà Nội - Việt Nam

Apec 2017 Hanoi Vietnam - Thang Long Opera Hotel
15 Th5

APEC phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số

VTV.vn – Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp APEC, sáng 14/5, tại Hà Nội đã diễn ra phiên họp toàn thể của Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực.

Đây là phiên họp quan trọng nhằm thống nhất những nội dung kiến nghị về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số – một ưu tiên hiện nay của các nền kinh tế thành viên APEC.

Tại phiên họp, các đại biểu đã chỉ ra những thách thức về việc làm mà các nền kinh tế thành viên APEC phải đối mặt, gồm: Tiến bộ công nghệ do người máy, máy tính và số hóa; Toàn cầu hóa, sản xuất và công việc ngày càng chuyên môn hóa; Các mối quan hệ việc làm và sự gia tăng việc làm dễ bị tổn thương với sự chênh lệch về giới trong thị trường lao động.

Những thay đổi mạnh mẽ trong kỷ nguyên số sẽ đòi hỏi người lao động trẻ mới tham gia thị trường lao động phải đáp ứng được những bài kiểm tra về kỹ năng, để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Cùng với quá trình đó, các nền kinh tế thành viên APEC cũng cần áp dụng cải cách giáo dục, tạo điều kiện cho việc liên kết phát triển kỹ năng với nhu cầu của thị trường lao động.

Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực đang nỗ lực xây dựng một dự thảo văn kiện về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số. Đây là sáng kiến nhằm tăng cường hợp tác khu vực trong phát triển nguồn nhân lực để đối phó với những thách thức trong kỷ nguyên số, tập trung vào các hành động ưu tiên trong 3 lĩnh vực: phát triển hệ thống thị trường lao động; kỹ năng, giáo dục và dạy nghề và an sinh xã hội.

Ban Thư ký Quốc gia APEC 2017 đã khẳng định nguồn nhân lực là một trong những giải pháp đột phá trong quá trình phát triển của các nền kinh tế thành viên APEC. Phiên họp ngày hôm nay sẽ góp phần vào việc kiện toàn những nội dung khuyến nghị, cũng như là đầu vào cho “Đối thoại Chính sách Cao cấp về Phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số” sẽ được tổ chức vào ngày 15/5.

Theo vtv.vn

Leave a Reply